Publikacje | DJP, Doktór Jerszyński Pietras | Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

archiwum

1 rok temu

Nowy Partner w DJP !

Z radością informujemy, że z dniem 1 października, do grona partnerów kancelarii dołączyła mec. Agata Durczyńska, która współpracuje z nami od przeszło 10 lat. W swojej praktyce mec. Durczyńska zajmowała się sporami sądowymi, umowami w obrocie gospodarczym, transakcjami M&A oraz kwestiami upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców. Liczymy, że mec. Durczyńska jako nowy partner przyczyni się do dalszego rozwoju naszej kancelarii i życzymy jej wielu sukcesów!

przeczytaj
1 dzień temu

Trwa rekrutacja

Kancelaria DJP poszukuje studenta/studentki IV lub V roku studiów prawniczych do pracy w wymiarze 3-4 dni w tygodniu.

Nasze wymagania:
– zaangażowanie w pracę i chęć rozwoju zawodowego w kancelarii
– elastyczność, odpowiedzialność i dokładność 
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, z uwzględnieniem języka prawniczego

Oferujemy:
– odpłatne zatrudnienie
– możliwość rozwoju zawodowego w kancelarii zajmującej się doradztwem na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorców
– grafik pracy dostosowany do zajęć na uczelni
– dogodna lokalizacja (przy metrze Racławicka)
– praca w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze

Podania prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@djp.pl

przeczytaj
2 dni temu

Zarządca sukcesyjny a upadłość

W związku z wejściem w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym, w polskim systemie prawnym pojawi się nowy uczestnik – zarządca sukcesyjny, który po śmierci przedsiębiorcy będzie sprawował wszelkie czynności zwykłego zarządu, także czynności przekraczające zwykły zarząd – za zgodą wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. Będzie mógł brać udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a ponadto będzie uprawniony do składania wniosku o ogłoszenie upadłości.

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56122,11-grudnia-2018/66678,Firma-i-prawo/684614,Po-smierci-wlasciciela-zarzadca-sukcesyjny-musi-byc-gotowy-do-dzialania-w-sprawie-upadlosci.html

przeczytaj
2 tygodnie temu

Nowy artykuł autorstwa Katarzyny Jaworskiej

przeczytaj
4 tygodnie temu

Artykuł autorstwa Katarzyny Jaworskiej

przeczytaj
4 tygodnie temu

Nowy artykuł autorstwa adwokata Łukasza Doktóra

przeczytaj
1 miesiąc temu

Pakiet MŚP

Sejm uchwalił przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii tzw. pakiet MŚP – pakiet oszczędności, przywilejów oraz ułatwień dla przedsiębiorców. W ramach nowelizacji pojawią się m.in. zmiany w funkcjonowaniu spółki z. o .o. – możliwe będzie podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Więcej w Dzienniku Gazeta Prawna

 

przeczytaj
1 miesiąc temu

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym

W 2019 wejdzie w życie  ustawa wprowadzająca szereg zmian w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym. Do najważniejszych można zaliczyć utworzenie w sądach rejonowych wydziałów egzekucyjnych, które odpowiedzialne będą m. in. za nadawanie klauzul wykonalności oraz nadzorowanie pracy komorników. W związku z nowelizacją sądy będą mogły uchylić rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, a w postępowaniu o wyjawienie majątku stosować środki przymusu nie tylko w stosunku do osób fizycznych, ale także do przedstawicieli jednostek organizacyjnych. Pojawi się również ułatwienie mające pomóc w przyspieszeniu postępowania jakim ma być formularz wniosku o wszczęcie egzekucji oraz formularz skargi na czynności komornika. Więcej w Rzeczpospolitej

przeczytaj
1 miesiąc temu

Szkolenie na temat ustawy o krajowym systemie cybebezpieczeństwa

W dniu dzisiejszym partner naszej Kancelarii, r. pr. Jarosław Jerszyński poprowadzi w ramach szkolenia organizowanego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie wykład na temat wdrożenia w przedsiębiorstwach ciepłowniczych ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i rozporządzenia o usługach kluczowych.

przeczytaj
2 miesiące temu

Rekrutacja na stanowisko młodszego prawnika

Kancelaria DJP poszukuje osób na stanowisko młodszego prawnika

Nasze wymagania:

– pierwszy lub drugi rok aplikacji adwokackiej bądź radcowskiej,
– umiejętność logicznego i poprawnego stylistycznie formułowania wywodu prawniczego na piśmie
– zaangażowanie w pracę i chęć rozwoju zawodowego w kancelarii
– biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, z uwzględnieniem języka prawniczego
– zaangażowanie oraz rzetelne podejście do powierzonych zadań

Oferujemy:

– możliwość stałego zatrudnienia po okresie próbnym – umowa o pracę lub współpraca
– opiekę merytoryczną doświadczonych prawników
– możliwość rozwoju zawodowego w kancelarii zajmującej się doradztwem na rzecz przedsiębiorców

Podania prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@djp.pl

 

przeczytaj
2 miesiące temu

UOKIK pozna tajemnice skarbowe firm

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Projektowane przepisy mają na celu wzmocnienie pozycji instytucjonalnej Prezesa UOKiK, zapewnienie dostępu UOKiK do informacji stanowiących tajemnicę bankową lub skarbową jak również możliwości wymiany informacji pomiędzy Prezesem UOKiK a KNF. Oprócz tego nowelizacja ma również uwzględnić w kompetencjach Prezesa UOKiK stosowanie unijnego rozporządzenia (2018/302) o zakazie geoblokowania i innych form nieuzasadnionej dyskryminacji kupujących ze względu na miejsce zamieszkania. Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej

przeczytaj
2 miesiące temu

Rozpatrywanie skargi pauliańskiej w innym kraju

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał w kontekście skargi pauliańskiej, że pokrzywdzeni wierzyciele mogą skorzystać z jurysdykcji szczególnej i domagać się, aby sąd rozpoznał sprawę w tym państwie, w którym została zawarta umowa, mająca być uznana za bezskuteczną. Więcej w Gazecie Prawnej

przeczytaj
2 miesiące temu

Nowy artykuł autorstwa Gracjana Pietrasa

przeczytaj
3 miesiące temu

Dyrektywa o prawie autorskim

Parlament Europejski przyjął większością głosów projekt dyrektywy o prawie autorskim. Utrzymany został wzbudzający wiele kontrowersji art. 13, który wprowadza obowiązkowe filtrowanie treści pod kątem tego czy nie naruszają praw autorskich, a także art. 11 dotyczący praw pokrewnych dla wydawców prasowych. Szczegółowe informacje na temat tego jak zmienią się zasady monitorowania i publikowania treści w internecie podaje Puls Biznesu

https://www.pb.pl/pe-poparl-projekt-dyrektywy-o-prawie-autorskim-939761?smclient=35605a7c-fe7a-11e6-8101-0cc47a1256ac

przeczytaj
3 miesiące temu

Prosta Spółka Akcyjna

W  ramach nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych planowanej na 2019 rok przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, trwają prace nad powstaniem prostej spółki akcyjnej. Związek Banków Polskich uważa, że projekt co prawda upraszcza przepisy i jest korzystny dla akcjonariuszy takiej spółki, jednak nie chroni wystarczająco jej potencjalnych wierzycieli i partnerów biznesowych. Więcej na temat w Gazecie Prawnej

przeczytaj
3 miesiące temu

Rewolucja w KPC

Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje obszerną nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Głównym celem jest przyspieszenie postępowań sądowych oraz umożliwienie sprawniejszej organizacji postępowania.  Zmiany mają objąć między innymi przepisy dotyczące postępowania dowodowego, a także przywrócić postępowanie gospodarcze zlikwidowane w 2012 roku.

Więcej na  łamach Rzeczpospolitej

przeczytaj
4 miesiące temu

Nowelizacja dyrektywy audiowizualnej

Nowa Dyrektywa audiowizualna Unii Europejskiej poza tradycyjnymi mediami obejmie serwisy takie jak Netflix, You Tube czy Spotify.  Obecne przepisy mają być dopasowane do dynamicznie rozwijającego się  rynku cyfrowego i zakładają m.in. wyrównanie szans wśród dostawców treści audiowizualnych, ochronę dzieci i konsumentów przed nieodpowiednimi treściami, a także zapewnienie europejskim  twórcom min. 30 proc. udziału w serwisach Vod wraz z odpowiednim eksponowaniem ich utworów.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej

Miliony Europejczyków już nie siedzą całymi rodzinami przed telewizorami. Ludzie, szczególnie ci młodzi, oglądają wideo online, często korzystają z usługi wideo na żądanie, a podstawowym nośnikiem stały się urządzenia mobilne” – uzasadnia potrzebą wprowadzenia nowych przepisów Komisja Europejska.

przeczytaj
4 miesiące temu

Zmiany w upadłości konsumenckiej

„Procedura ogłaszania upadłości nie jest w pełni klarowna, a wiele osób nie może zrestrukturyzować długu” Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zapowiedział na początek 2019 r. kolejną nowelizację ustawy o prawie upadłościowym. Więcej na temat planowanych zmian w Dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej

Marcin Warchoł / fot. Wojtek Górski

przeczytaj
4 miesiące temu

Czy można odsprzedać e-booka?

Trybunał Sprawiedliwości UE już wkrótce rozstrzygnie, czy prawa autorskie do danego egzemplarza elektronicznego wydania książki „wyczerpują się” w kontekście odsprzedaży nabytej kopii.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/prawo-autorskie/artykuly/1215512,wypozyczanie-i-upowszechnianie-e-bookow-czy-jest-legalne.html 

kindle, e-book

przeczytaj
4 miesiące temu

Dziennik Gazeta Prawna

Nowelizacja Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która czeka na publikację w Dzienniku Ustaw wzbudza wiele kontrowersji związanych z odpowiedzialnością pracowników za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Wśród ekspertów brakuje zgodnego stanowiska czy nowe regulacje poprawią czy pogorszą ochronę tajemnic firmy, natomiast wszyscy są zgodni co do tego, że nowelizacja wymusi na przedsiębiorcach zmiany w regulaminach i umowach z pracownikami.

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/55601,10-sierpnia-2018/65322,Tygodnik-Gazeta-Prawna/670285,Zwiazani-tajemnica-firmy-na-zawsze!-Mozliwe-bo-zniknal-jeden-przepis.html

przeczytaj
5 miesięcy temu

Opłata za świadka

W ramach nowelizacji k.p.c. Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić opłatę 100 zł za powoływanie świadka, biegłego czy strony dopiero w toku postępowania. Zmiany mają na celu uniknięcie przeciągania postępowań i wymuszenie na przedsiębiorcach, aby dostarczali materiały dowodowe przede wszystkim w postaci dokumentów potwierdzających daną okoliczność w sprawie.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej

 

przeczytaj
5 miesięcy temu

Nie każdy może być zapomniany

Dane dostępne w rejestrach takich jak KRS czy CEiDG nie podlegają prawu do bycia zapomnianym. Firmy czy organizacje pozarządowe nie muszą pytać o zgodę na przetwarzanie danych  w nich zawartych. Więcej  w dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej

Rejestry publiczne, takie jak Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, są dostępne dla każdego i każdy może w nich sprawdzić, kto jest prezesem danej spółki czy fundacji albo pod jakim adresem prowadzi działalność.

 

przeczytaj
5 miesięcy temu

Czy nowa dyrektywa zakończy erę otwartego internetu?

Polecamy nowy artykuł autorstwa adwokata Gracjana Pietrasa

https://pl.linkedin.com/pulse/czy-nowa-dyrektywa-zako%C5%84czy-er%C4%99-otwartego-internetu-gracjan-pietras

przeczytaj
6 miesięcy temu

O 30% większa liczba postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Pomimo wzrostu PKB sukcesywnie rośnie liczba postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Wpływ na to mają dynamicznie rosnące koszty oraz nowe instrumenty wprowadzone przez prawo restrukturyzacyjne w 2016 roku. #upadłość #restrukturyzacja  Więcej w Rzeczpospolitej

 
przeczytaj
6 miesięcy temu

Komisja Europejska przyjęła stanowisko w sprawie reformy prawa autorskiego

Reforma prawa autorskiego zaproponowana przez Komisję Europejską zmieni zasady monitorowania treści udostępnianych w Internecie.

Google, YouTube, czy Facebook będą zobligowane do systematycznego sprawdzania udostępnianych przez swoich użytkowników treści, takich jak wideo czy muzyka pod kątem przestrzegania praw autorskich. Więcej na temat w Pulsie Biznesu

przeczytaj
6 miesięcy temu

Trwa rekrutacja na stanowisko młodszego prawnika

Kancelaria DJP poszukuje osób na stanowisko młodszego prawnika

Nasze wymagania:

– pierwszy lub drugi rok aplikacji adwokackiej bądź radcowskiej,
– umiejętność logicznego i poprawnego stylistycznie formułowania wywodu prawniczego na piśmie
– zaangażowanie w pracę i chęć rozwoju zawodowego w kancelarii
– biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, z uwzględnieniem języka prawniczego
– zaangażowanie oraz rzetelne podejście do powierzonych zadań

Oferujemy:

– możliwość stałego zatrudnienia po okresie próbnym – umowa o pracę lub współpraca
– opiekę merytoryczną doświadczonych prawników
– możliwość rozwoju zawodowego w kancelarii zajmującej się doradztwem na rzecz przedsiębiorców

Podania prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@djp.pl

przeczytaj
6 miesięcy temu

Tantiemy staranniej ściągane

Zakończyły się prace nad ustawą o zbiorowym  zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Organizacje zbiorowego zarządzania utworami będą miały ograniczoną swobodę w gospodarowaniu pobieranymi honorariami autorskimi a kwestie dystrybucji środków pomiędzy twórców będą bardziej uregulowane. Więcej w Rzeczpospolitej

przeczytaj
6 miesięcy temu

Orzeczenie Sądu o rozwiązaniu spółki to tylko przesłanka

Sąd najwyższy uznał, że zaistnienie przesłanki do rozwiązania spółki z o.o., w tym prawomocnego wyroku sądu, nie oznacza automatycznie jej rozwiązania — stanowi o tym dopiero zakończony proces likwidacji i wykreślenie spółki z KRS. Więcej w Pulsie Biznesu.

przeczytaj
6 miesięcy temu

Zmiany w dochodzeniu roszczeń majątkowych

Krótsze terminy przedawnień, nowy sposób obliczania terminów przedawnień, koniec z dochodzeniem roszczeń przedawnionych oraz zmiany w egzekucji świadczeń pieniężnych, to tylko niektóre ze zmian w ramach nowej opublikowanej w piątek w Dzienniku Ustaw – Ustawy z 13 kwietnia 2018 o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej.

przeczytaj
6 miesięcy temu

BTE nie wzruszy nawet wyrok TK

Sąd Najwyższy wydał postanowienie na mocy którego uznał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2015 r. uznający niekonstytucyjność procedury wystawiania BTE nie stanowi podstawy do wznowienia postępowań podważających egzekucję bankowych tytułów egzekucyjnych. Więcej w Rzeczpospolitej 

przeczytaj
7 miesięcy temu

Trwa rekrutacja

Kancelaria DJP poszukuje studenta/studentki III lub IV roku studiów prawniczych do pracy w wymiarze 3-4 dni w tygodniu.

Nasze wymagania:

– zaangażowanie w pracę i chęć rozwoju zawodowego w kancelarii
– elastyczność, odpowiedzialność i dokładność
– biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, z uwzględnieniem języka prawniczego

Oferujemy:

– możliwość rozwoju zawodowego w kancelarii zajmującej się doradztwem na rzecz przedsiębiorców
– pracę w przyjaznej atmosferze
– elastyczny grafik pracy

Podania prosimy kierować na rekrutacja@djp.pl

przeczytaj
7 miesięcy temu

Zamknięcie firmy karą dla zarządu

Nowa ustawa o odpowiedzialności spółek i innych podmiotów zbiorowych  dopuszcza przy ciężkich naruszeniach nawet likwidację spółki oraz przejęcie przez państwo jej mienia oraz praw udziałowców. Więcej w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej

dokument, podatki, kontrola, audyt, firma, fiskus

przeczytaj
7 miesięcy temu

Będą krótsze okresy przedawnienia

Senat przyjął nowelizację kodeksu cywilnego, która m. in. skraca podstawowy termin przedawnienia roszczeń majątkowych z 10 na 6 lat. Przyjęte jednocześnie zmiany w procedurze cywilnej obejmą m. in. wymóg podawania daty wymagalności roszczenia już w pozwie. Więcej na lex.pl

articleImage: Będą krótsze okresy przedawnienia

przeczytaj
7 miesięcy temu

RODO – BĘDZIE TRUDNIEJ… CZY MOŻE JEDNAK ŁATWIEJ?

Nowy artykuł autorstwa mecenasa Jarosława Jerszyńskiego na Linkedin.

przeczytaj
7 miesięcy temu

RODO w 10 (niekoniecznie łatwych) krokach

W najnowszym iMagazine ukazał się artykuł autorstwa mecenasa Jarosława Jerszyńskiego.

przeczytaj
7 miesięcy temu

Większa ochrona tajemnic firmy

Do sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę firmy będzie uznane czyn nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie zwiększą się wymagania niezbędne do uzyskania przez przedsiębiorcę ochrony prawnej. Więcej na temat w Pulsie Biznesu

 

 

przeczytaj
7 miesięcy temu

RODO: kiedy mali i średni przedsiębiorcy muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania

Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO) poinformował, że przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 250 osób nie będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania  w ramach RODO, w przypadku jeśli przetwarzanie  będzie powodowało ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, nie będzie miało charakteru sporadycznego lub będzie obejmować szczególne kategorie danych osobowych, lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. #rodo #ochronadanychosobowych. Więcej w dzisiejszej Rzeczpospolitej

przeczytaj
7 miesięcy temu

Dzięki RODO kamery w firmach będą legalne

Kwestie monitoringu wizyjnego w miejscu pracy zostaną uregulowane w ramach uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Zmiany mają celu dostosowanie polskich przepisów do unijnego rozporządzenia #RODO. Więcej na temat zasad stosowania kamer w miejscu pracy oraz planowanych dalszych zmianach w kodeksie pracy pisze Rzeczpospolita

przeczytaj
7 miesięcy temu

Narzędzie dla wierzycieli

Rząd kończy prace nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Elektronizacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych ma w ułatwić ich przebieg oraz obniżyć koszty. W Pulsie Biznesu przeczytamy, że w systemie mają znaleźć podmioty wobec których  ogłoszono upadłość, dopiero zagrożonych niewypłacalnością oraz takich, wobec których prowadzono bezskuteczną egzekucję. #wierzytelność #upadłość #restrukturyzacja #krajowyrejestrzadłużonych

https://www.pb.pl/narzedzie-dla-wierzycieli-929204

przeczytaj
7 miesięcy temu

HSBC przeprowadził pierwszą transakcję blockchain

Reuters poinformował, że HSBC Holdings i holenderski ING przeprowadziły pierwszą na świecie transakcję w technologii blockchain.

Vivek Ramachandran, szef innowacji i wzrostu w HSBC przekonuje, że dzięki zastosowaniu #blockchain transakcje finansowe można przeprowadzać prościej, szybciej, bardziej transparentnie i bezpieczniej. Więcej informacji w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu

przeczytaj
10 miesięcy temu

Nowy kodeks pracy: etat zamiast umowy cywilnoprawnej

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy kończy prace nad dwoma projektami nowych kodeksów: indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Oficjalnie prace zakończą się 14 marca. „Rzeczpospolita” omawia szczegóły kontrowersyjnych zmian dotyczących zmiany traktowania osób samozatrudnionych. #prawopracy

http://www.rp.pl/Kadry/303049919-Nowy-kodeks-pracy-etat-zamiast-umowy-cywilnoprawnej.html

przeczytaj
10 miesięcy temu

Barbara Garlacz: Zmiany w zakresie przedawnień wpłyną na roszczenia frankowiczów

W Sejmie rozpoczęły się prace nad nowelizacją kodeksu cywilnego w zakresie nowych terminów przedawnienia. Ustawa nadaje również sądom uprawnienia do ustalenia czy konsument, może powołać się na zarzut przedawnienia się roszczeń przeciwko przedsiębiorcom, np. przeciwko bankom. Więcej w Dziennik Gazeta Prawna. #nowelizacja #kodekscywilny #przedawnienieroszczen

http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1107504,nowelizacja-przepisow-o-przedawnieniu-to-niebezpieczne-zmiany-dla-konsumentow.html

franki kredyt sąd

przeczytaj
10 miesięcy temu

RODO: Urzędnicy będą wysyłać informację o danych osobowych

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (#RODO) każda osoba ma prawo zażądać od administratora danych nieodpłatnego przekazania – także za pośrednictwem poczty – kopii danych, które jej dotyczą. O potencjalnym wpływie tego przepisu na postępowania administracyjne pisze Dziennik Gazeta Prawna. #ochronadanychosobowych

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1107641,obowiazki-urzednikow-rodo-ochrona-danych.html

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) każda osoba ma prawo zażądać od administratora danych nieodpłatnego przekazania – także za pośrednictwem poczty – kopii danych, które jej dotyczą.

przeczytaj
10 miesięcy temu

MC: projekt ustawy o ochronie danych osobowych – gotowy, zmieni 40 ustaw

Po zakończeniu konsultacji społecznych i opiniowania projekt ustawy o ochronie danych osobowych skierowano na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów. Projekt zapewnia skuteczne stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO) i zawiera zmiany w 40 ustawach. #ochronadanychosobowych #unijnerozporzadzenie

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/mc-projekt-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych-gotowy-zmieni-40-ustaw

articleImage: MC: projekt ustawy o ochronie danych osobowych - gotowy, zmieni 40 ustaw

przeczytaj
10 miesięcy temu

UOKiK ma bat na zmowy cenowe

Prezes UOKiK zapowiada nakładanie wyższych kar pieniężnych i surowsze podejście do porozumień wertykalnych. Dotychczas w stosunku do tych ostatnich UOKiK był relatywnie bardziej wyrozumiały. O priorytetach UOKiK na rok 2018 pisze Rzeczpospolita. #UOKiK #karypieniezne #porozumieniawertykalne

http://www.rp.pl/Biznes/302119937-UOKiK-ma-bat-na-zmowy-cenowe.html&template=restricted

przeczytaj
11 miesięcy temu

Resort rozwoju uciął głowę RODO. Nowe przepisy ze słabszą ochroną konsumentów niż teraz

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych, wg której większość polskich firm nie będzie musiała informować klientów o tym, na jakich zasadach przetwarzają ich dane osobowe. O szczegółach czytamy na łamach Dziennik Gazeta Prawna. #ochronadanychosobowych

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1098246,rodo-zwolnienie-z-obowiazku-informowania-o-przetwarzaniu-danych.html

nauka, praca, szkolenie, komputer

przeczytaj
11 miesięcy temu

Pewniejsze płatności bezgotówkowe. UE zaostrza kary za wyłudzanie prywatnych danych

Komisja Europejska przyjęła projekt ustawy wprowadzającej nowe regulacje na rynku finansowym. Unijna dyrektywa wprowadza jednolite dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ramy prawne w zakresie przeciwdziałania przestępczości kartowej i fałszerstw. W dzisiejszym Dziennik Gazeta Prawna szerzej o temacie. #dyrektywa #komisjaeuropejska #rynekfinansowy #falszerstwa #przestepczosc

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1097763,platnosci-bezgotowkowe-karty-platnicze-kary-dla-hakerow.html

 

 

przeczytaj
11 miesięcy temu

Dr Gryszczyńska: nie będzie karnoprawnej odpowiedzialności za nielegalne przetwarzanie danych osobowych

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych nie przewiduje kar za bezprawne przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym, że penalizujące taki proceder przepisy ze starej ustawy przestaną obowiązywać 25 maja, eksperci obawiają się, że ich brak może spowodować wzrost cyberprzestępczości. O szczegółach czytamy w portalu lex.pl. #ochronadanychosobowych #ustawa #cyberprzestepczosc

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/dr-gryszczynska-nie-bedzie-karnorprawnej-odpowiedzialnosci-za-nielegalne-przetwarzanie-danych-osobowych

 

przeczytaj
11 miesięcy temu

Płatności elektroniczne będą bezpieczniejsze – projekt noweli ustawy o usługach płatniczych

We wtorek rząd przyjął projekt noweli ustawy o usługach płatniczych. Nowe przepisy mają zapewnić większe bezpieczeństwo płatności elektronicznych, także transgranicznych – czytamy w Rzeczpospolita.
#ustawa #uslugiplatnicze #platnoscielektroniczne

http://www.rp.pl/Firma/301109986-Platnosci-elektroniczne-beda-bezpieczniejsze—-projekt-noweli-ustawy-o-uslugach-platniczych.html

 

przeczytaj
1 rok temu

eCard i Dotpay odroczą płatności

Spółki płatnicze eCard oraz Dotpay pracują nad projektem wprowadzenia odroczonej płatności na rynku usług elektronicznych. Dzięki temu rozwiązaniu Polacy będą mogli zapłacić za zakupy w sieci nawet z miesięcznym opóźnieniem. O szczegółach pisze Puls Biznesu. #spolkiplatnicze #odroczonaplatnosc #uslugielektroniczne

https://www.pb.pl/ecard-i-dotpayodrocza-platnosci-901111

przeczytaj
1 rok temu

GIODO przesądzi o ważności dotychczasowych zgód na przetwarzanie danych osobowych

W najbliższych dniach #GIODO zdecyduje, czy dotychczas pozyskane od klientów zgody na przetwarzanie danych osobowych będą ważne pod rządami nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (#RODO). O szczegółach czytamy na łamach Dziennik Gazeta Prawna. #ochronadanychosobowych #unijnerozporzadzenie

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1091960,klienci-nie-zostana-zasypani-listami-od-przedsiebiorcow.html

Jeśli więc krajowi przedsiębiorcy przestrzegali naszych surowszych od unijnych norm, to nie powinni mieć problemów z wykazaniem, że zgody były wyrażone w sposób jednoznaczny, dobrowolny i dla określonych celów

przeczytaj
1 rok temu

Jak bezpieczne są twoje wydruki?

Pod koniec maja przyszłego roku wejdzie w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (#RODO). Odkąd cyberprzestępcy mogą mieć zdalny dostęp do komputerów, żaden specjalista IT i użytkownik nie lekceważy bezpieczeństwa druku. O szczegółach czytamy w Puls Biznesu.

https://www.pb.pl/jak-bezpiecznesa-twoje-wydruki-900726

SZANSA:

przeczytaj
1 rok temu

Pomysły rządu PiS na udrożnienie upadłości konsumenckiej

Rząd pracuje nad projektem zmian w celu udrożnienia upadłości konsumenckiej, z której zadłużony może skorzystać raz na dziesięć lat. Więcej w gazecie Rzeczpospolita. #upadlosckomsumencka #zadluzenie

http://www.rp.pl/Konsumenci/312129926-Pomysly-rzadu-PiS-na-udroznienie-upadlosci-konsumenckiej.html

przeczytaj
1 rok temu

Eksperci: dwie aplikacje z Google Play podszywają się pod polskie banki

W sklepie internetowym Google Play pojawiły się dwie niebezpieczne aplikacje, które próbują wydobyć od użytkowników dane dostępu do kont internetowych w 14 polskich bankach – ostrzegli w poniedziałek eksperci ds. cyberbezpieczeńtwa. #cyperbezpieczenstwo #banki #bazadanych

https://www.pb.pl/eksperci-dwie-aplikacje-z-google-play-podszywaja-sie-pod-polskie-banki-900591

Image result for puls biznesu

przeczytaj
1 rok temu

Sąd Najwyższy: odpowiedzialność członka zarządu w niewypłacalnej spółce z o.o.

Z najnowszej uchwały Sądu Najwyższego wynika, że Członek zarządu obejmujący funkcję w niewypłacalnej spółce z o.o. odpowiada tylko za te długi, które powstały w czasie jego zarządzania. Więcej w temacie:

http://www.rp.pl/Firma/312079979-Sad-Najwyzszy-odpowiedzialnosc-czlonka-zarzadu-w-niewyplacalnej-spolce-z-oo.html

przeczytaj
1 rok temu

Trybunał Sprawiedliwości UE: Coty mogło zabronić sprzedaży swoich towarów na Amazonie

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że w sieci selektywnej dystrybucji dopuszczalne są zakazy odsprzedaży za pośrednictwem platform internetowych osób trzecich np. Amazon. Więcej na ten temat:

http://www.rp.pl/Firma/312069951-Trybunal-Sprawiedliwosci-UE-Coty-moglo-zabronic-sprzedazy-swoich-towarow-na-Amazonie.html&cid=44&template=restricted

przeczytaj
1 rok temu

Strasburg: kamera w sali wykładowej narusza prywatność wykładowcy

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 28 listopada uznał, że umieszczenie monitoringu w salach wykładowych i nagrywanie w ten sposób przebiegu wykładów stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego wykładowców. #prywatnosc #europejskitrybunalprawczlowieka

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/strasburg-kamera-w-sali-wykladowej-narusza-prywatnosc-wykladowcy

articleImage: Strasburg: kamera w sali wykładowej narusza prywatność wykładowcy

przeczytaj
1 rok temu

Sekwencja obowiązków wynikających z RODO

Według dr Dominika Lubasza redaktora naukowego Komentarza do #RODO bez zrozumienia celu i istoty zmian, nie da się odpowiednio przygotować do wdrożenia RODO. Jak zrozumieć tę logikę oraz w jaki sposób planować harmonogram swoich obowiązków, aby zdążyć z realizacją wdrożenia RODO tłumaczy w artykule zamieszczonym w portalu lex.pl.

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sekwencja-obowiazkow-wynikajacych-z-rodo

articleImage: Sekwencja obowiązków wynikających z RODO

 

przeczytaj
1 rok temu

Niejawna pensja Polaka

Udostępnianie informacji o wysokości zarobków jest naruszeniem dóbr osobistych, dlatego też firmy mają obowiązek ochrony tej informacji. Istnieje jednak tendencja pracowników do nieoficjalnych rozmów na temat wynagrodzenia. O szczegółach czytamy w dzisiejszym wydaniu Puls Biznesu.

https://www.pb.pl/niejawna-pensja-polaka-899486

Image result for puls biznesu

przeczytaj
1 rok temu

UOKiK będzie mógł usuwać z sieci podejrzane oferty

Urzędnicy będą mogli nakazać usunięcie z sieci strony adresowanej do konsumentów, lub doprowadzić do zmiany znajdujących się na niej treści. Nowe uprawnienia dla #UOKiK wynikają z rozporządzenia uchwalonego przez Parlament Europejski.

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/uokik-bedzie-mogl-usuwac-z-sieci-podejrzane-oferty

articleImage: UOKiK będzie mógł usuwać z sieci podejrzane oferty

przeczytaj
1 rok temu

Kolejny krok do PSD II. Komisja Europejska opublikowała projekt ważnego rozporządzenia

Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy PSD2. Na bazie rozporządzenia banki będą musiały udostępnić podmiotom trzecim interfejs do prowadzonych przez siebie rachunków. O szczegółach czytamy w portalu cashless.pl.#rozporzadzenie #dyrektywa #psd2

https://www.cashless.pl/wiadomosci/prawo/3435-kolejny-krok-do-psd-ii-komisja-europejska-opublikowala-projekt-waznego-rozporzadzenia

przeczytaj
1 rok temu

Piebiak: Wprowadzamy do procedury cywilnej wiele przełomowych rozwiązań, jednym z nich jest walka z pieniactwem

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, które przewidują m.in. nowe regulacje w kwestii wyboru właściwości miejscowej sądu. Jak zapewnia Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości, reforma ma przede wszystkim doprowadzić do przyśpieszenia procesów cywilnych poprzez ograniczenie możliwości stosowania przez strony tzw. pieniactwa sądowego ukierunkowanego m. in. na przedłużenie czasu trwania postępowań. Więcej w temacie Dziennik Gazeta Prawna. #postepowaniecywilne #noweregulacje #pieniactwosadowe

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1087033,piebiak-o-rewolucji-w-procedurze-cywilnej.html

prawo, Temida, sąd, wyrok, orzeczenie, sądownictwo

przeczytaj
1 rok temu

SA: egzekucja bankowego tytułu wykonawczego przerywa przedawnienie, tylko gdy roszczenia dochodzi bank

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał, że w świetle aktualnego orzecznictwa nabywca wierzytelności, który nie jest bankiem, nie może skutecznie powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia na skutek skierowania do egzekucji bankowego tytułu wykonawczego. O szczegółach sprawy czytamy w portalu lex.pl #przedawnienie #egzekucjabankowa

http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/sa-egzekucja-bankowego-tytulu-wykonawczego-przerywa-przedawnienie-tylko-gdy-roszczenia-dochodzi-bank

articleImage: SA: egzekucja bankowego tytułu wykonawczego przerywa przedawnienie, tylko gdy roszczenia dochodzi bank

przeczytaj
1 rok temu

KE ukarała producentów części samochodowych za zmowę kartelową

Komisja Europejska nałożyła w środę 34 mln euro grzywny na pięciu producentów części samochodowych za naruszenie unijnych przepisów antymonopolowych. Stworzyli oni kartele, w których ustalali ceny produktów. #przepisyantymonopolowe #kartel

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/ke-ukarala-producentow-czesci-samochodowych-za-zmowe-kartelowa

articleImage: KE ukarała producentów części samochodowych za zmowę kartelową

przeczytaj
1 rok temu

Płatność kartą lub telefonem w każdym sklepie i urzędzie

Ministerstwo Rozwoju przygotowuje projekt nowelizacji przepisów związanych z rozwojem płatności elektronicznych. Wszystkie urzędy będą miały obowiązek stworzyć możliwość wnoszenia opłat czy uregulowania zaległości podatkowych w formie bezgotówkowej. Więcej na łamach Dziennik Gazeta Prawna #nowelizacja #platnoscieletroniczne

http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1087034,platnosc-karta-w-kazdym-sklepie-i-urzedzie.html?r=7233

Karty płatnicze, terminal

przeczytaj
1 rok temu

Będziecie mogli kupować online w dowolnym kraju UE. Jest porozumienie w sprawie geoblokowania

Państwa członkowskie oraz najważniejsze instytucje UE porozumiały się w sprawie planu wprowadzenia zakazu geoblokowania w e-commerce, czyli uzależniania sprzedaży od miejsca zamieszkania kupującego. Porozumienie ma zakończyć dyskryminację konsumentów z niektórych regionów Europy. #porozumienie #geoblokowanie #sprzedaż #ecommerce

https://www.cashless.pl/wiadomosci/e-commerce/3408-bedziecie-mogli-kupowac-on-line-w-dowolnym-kraju-ue-jest-porozumienie-w-sprawie-geoblokowania

przeczytaj
1 rok temu

Kolejny krok na drodze do implementacji PSD2

Trwają prace nad ustawą implementującą dyrektywę PSD II do prawa polskiego. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się nowe dokumenty dotyczące zmian ustawy o usługach płatniczych. Materiały dotyczą Komisji Prawniczej.

Kolejny krok na drodze do implementacji PSD2

przeczytaj
1 rok temu

RODO zmieni wiele ustaw dot. administracji publicznej

Nowe prawo o ochronie danych osobowych zmieni przepisy w wielu ustawach istotnych dla instytucji państwowych. Więcej w temacie czytamy w portalu lex.pl #ochronadanychosobowych

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/rodo-zmieni-wiele-ustaw-dot-administracji-publicznej

articleImage: RODO zmieni wiele ustaw dot. administracji publicznej

przeczytaj
1 rok temu

Upadłość konsumencka oddłuża właścicieli firm

Skorzystanie z procedury upadłości konsumenckiej w przypadku byłych przedsiębiorców w teorii jest trudne. Ale w praktyce nawet połowa takich bankructw dotyczy osób, które zadłużyły się, prowadząc biznes. Więcej w temacie dzisiejszy Puls Biznesu. #upadlosckonsumencka #bankructwo

https://www.pb.pl/upadlosc-konsumencka-oddluza-wlascicieli-firm-898462

przeczytaj
1 rok temu

Turystyka restrukturyzacyjna przestanie mieć sens

W Warszawie odbył się doroczny kongres INSOL Europe – międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego specjalistów zajmujących się problematyką upadłości i restrukturyzacji. Głównym tematem był projekt planowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, która dotyczy przede wszystkim prewencyjnych procedur restrukturyzacyjnych. Więcej czytamy na łamach Dziennik Gazeta Prawna.
#restrukturyzacja #upadłość #dyrektywa

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1085355,turystyka-restrukturyzacyjna-przestanie-miec-sens.html?r=55391

Projektowana dyrektywa dotyczy przede wszystkim prewencyjnych procedur restrukturyzacyjnych

 

przeczytaj
1 rok temu

RODO to także zmiany w przepisach dotyczących e-prywatności

Obowiązująca unijna dyrektywa w sprawie prywatności w sieci ogranicza się wyłącznie do tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych. Jednak nowe przepisy mają rozszerzyć kategorię o wszelkich dostawców usług łączności online. #eprywatnosc #ochronadanychosobowych

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/rodo-to-takze-zmiany-w-przepisach-dotyczacych-e-prywatnosci

articleImage: RODO to także zmiany w przepisach dotyczących e-prywatności

przeczytaj
1 rok temu

Trwa cyberwojna. Czy inteligentna chmura jest rozwiązaniem?

Firma Oracle zaprezentowała działający w chmurze system #cyberbezpieczeństwa, wykorzystujący sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Analizuje on co się dzieje w sieci firmy, wyodrębnia normalne wzorce zachowań od anomalii, wykrywa słabe strony zabezpieczeń, ataki i przeciwdziała im. Więcej w portalu fintek.pl #cyberbezpieczenstwo #sztucznainteligencja #cyberatak

Trwa cyberwojna. Czy inteligentna chmura jest rozwiązaniem?

przeczytaj
1 rok temu

Streżyńska: chcemy, by Facebook podlegał polskiemu prawu

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska zaproponowała projekt zmian do nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wg propozycji portal społecznościowy Facebook miałby podlegać polskiemu prawu i nie mógłby sam blokować kont oraz zamieszczanych tam treści. O szczegółach pisze Puls Biznesu.

https://www.pb.pl/strezynska-chcemy-by-facebook-podlegal-polskiemu-prawu-897514

przeczytaj
1 rok temu

Dane do algorytmów w BIG Data tez muszą być chronione

Wiele startupów oferuje usługi analizy BIG Data oparte na algorytmach wykorzystujących uczenie się maszynowe. Aby jednak analizy były wiarygodne, konieczne są dane: im więcej, tym lepiej. I tu pojawia się ryzyko bezpieczeństwa danych. Więcej w temacie na portalu lex.pl.

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/dane-do-algorytmow-w-big-data-tez-musza-byc-chronione

articleImage: Dane do algorytmów w BIG Data też muszą być chronione

przeczytaj
1 rok temu

Ujawnianie danych może zaszkodzić dłużnikowi

Ministerstwo Sprawiedliwościi pracuje nad projektem nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Z dostępnego w Internecie rejestru będzie można dowiedzieć się, kiedy przedsiębiorcy złożyli wnioski restrukturyzacyjne albo o ogłoszenie upadłości lub o powtórne postępowanie upadłościowe i czy zostały one odrzucone. Więcej w temacie Puls Biznesu. #postepowanieupadlosciowe #restrukturyzacja #upadłosc

https://www.pb.pl/ujawnianie-danych-moze-zaszkodzic-dluznikowi-897102

przeczytaj
1 rok temu

Dostęp do akt postępowania upadłościowego również przez Internet

Resort sprawiedliwości planuje wprowadzenie ustawy o KRS, w której ma wprowadzić zapis o dostępie do akt postępowania upadłościowego przez Internet. Prowadzenie elektronicznych akt ma za zadanie ograniczyć czynności sądu i sekretariatu związanych z wydawaniem odpisów z akt.

http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/dostep-do-akt-postepowania-upadlosciowego-rowniez-przez-internet

articleImage: Dostęp do akt postępowania upadłościowego również przez internet

przeczytaj
1 rok temu

PSP: BLIK became first cardless payment scheme in Poland

National Bank of Poland (NBP) has granted mobile payment system BLIK the permission to operate under new provisions of Payment Services Act . BLIK is first cardless payment scheme in the meaning of this act.

https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/psp-blik-zostal-pierwszym-niekartowym,174,0,2381230.html

przeczytaj
1 rok temu

Zmiana przepisów w związku z RODO – co czeka banki

W związku z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), zostaną wprowadzone zmiany kilkudziesięciu różnych ustaw, w tym przepisów prawa bankowego. O tym, jakie zmiany czekają banki czytamy w portalu poradyodo.pl
#ochronadanychosobowych #prawobankowe

https://www.poradyodo.pl/dane-wrazliwe/zmiana-przepisow-w-zwiazku-z-rodo-co-czeka-banki-8283.html

Zmiana przepisów w związku z RODO – co czeka banki

przeczytaj
1 rok temu

KE pozytywnie ocenia porozumienie USA ws. przekazywania danych osobowych

Według KE porozumienie zawarte w 2016 roku pomiędzy UE i USA ws. ochrony danych osobowych przebiega bardzo sprawnie. Unijna komisarz ds. konsumenckich Viera Jourova podczas przeglądu zaproponowała jednak kilka poprawek, aby usprawnić proces bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. O postulatach Pani komisarz możemy czytać w portalu lex.pl.

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/ke-pozytywnie-ocenia-porozumienie-z-usa-ws-przekazywania-danych-osobowych

articleImage: KE pozytywnie ocenia porozumienie z USA ws. przekazywania danych osobowych

przeczytaj
1 rok temu

Ubezpieczyciele stawiają na polisy spersonalizowane – nowe przepisy o ochronie danych osobowych mogą to ograniczyć

Nowe technologie powodują, że coraz więcej firm ubezpieczeniowych korzysta z rozwiązań umożliwiających dostarczanie szczegółowych informacji o kliencie. Dzięki temu firmy te mogą stworzyć polisę dostosowaną bezpośrednio do potrzeb klienta. Budzi to jednak pewne wątpliwości w kontekście wprowadzenia w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Więcej w temacie czytamy dziś w portalu lex.pl #ochronadanychosobowych

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/ubezpieczyciele-stawiaja-na-polisy-spersonalizowane-nowe-przepisy-o-ochronie-danych-moga-to-ograniczyc

articleImage: Ubezpieczyciele stawiają na polisy spersonalizowane - nowe przepisy o ochronie danych mogą to ograniczyć

przeczytaj
1 rok temu

Polacy zalogują się krajowym loginem do e-usług administracyjnych innych państw UE

W rezultacie testów prowadzonych przez UE, będziemy mogli załatwiać sprawy urzędowe w krajach UE bez konieczności wizyty w danym państwie. Elektroniczny dostęp do portali publicznych w państwach UE ma być udostępniony od września przyszłego roku.

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/polacy-zaloguja-sie-krajowym-loginem-do-e-uslug-administracyjnych-innych-panstw-ue
articleImage: Polacy zalogują się krajowym loginem do e-usług administracyjnych innych państw UE

przeczytaj
1 rok temu

Sądy gospodarcze wracają

Do sądów powróci procedura gospodarcza, w której planowane jest zaostrzenie rygoru w stosunku do uczestników, a także maksymalne skrócenie procesów. O szczegółach czytamy na portalu lex.pl

http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/sady-gospodarcze-wracajaarticleImage: Sądy gospodarcze wracają

przeczytaj
1 rok temu

Reklama, prasa, telewizja pod lupą UOKiK

#UOKiK prowadzi badanie rynku reklamowego w celu określenia jego struktury i stopnia koncentracji. To kolejne badanie szeroko rozumianej branży medialnej prowadzone przez #UOKiK. Więcej na ten temat w Dziennik Gazeta Prawna.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/media/artykuly/1077453,reklama-prasa-telewizja-pod-lupa-uokik.html

media, telewizja

przeczytaj
1 rok temu

UOKiK uderzy w Allegro

Od dłuższego czasu UOKiK obserwuje portal Allegro pod kątem faworyzowania własnego sklepu. Jak zapowiada prezes UOKiK Marek Niechciał w dzisiejszej Rzeczpospolitej, zarówno rynek jak i miliony użytkowników Allegro mogą się spodziewać ważnej decyzji.

http://www.rp.pl/Hand…/310089929-UOKiK-uderzy-w-Allegro.html

przeczytaj
1 rok temu

Procesor odpowie za dane

Administratorzy danych mogą oczekiwać od dostawców oprogramowania, żeby ich produkty spełniały wymagania #RODO. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem dot. ochrony danych osobowych powierzenie danych powinno być regulowane umową bądź innym dokumentem prawnym. Więcej na ten temat pisze dzisiejszy Puls Biznesu.
https://www.pb.pl/procesor-odpowie-za-dane-873223Image result for logo puls biznesu

przeczytaj
1 rok temu

Rząd zmieni Kodeks Pracy

Urlopy i wynagrodzenia czeka rewolucja. Trwają prace nad zmianą przez Rząd Kodeksu Pracy. Resort zdradza pewne rozwiązania, które wg ich opinii maja być rewolucyjne oraz mają doprowadzić do naprawy prawa pracy.
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/nowy-kodeks-prac-urlopy-premie,81,0,2372177.htmlMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że rewolucyjne zmiany dla rynku posłużą naprawie prawa pracy.

przeczytaj
1 rok temu

Ochrona danych osobowych: Łowcy klauzul rozpoczną nową nagonkę na firmy

W wyniku nowej ustawy o ochronie danych osobowych przedsiębiorcy boją się działania firm, które specjalizują się w szantażach za naruszanie przepisów o ochronie danych osobowych. Kary za naruszenia prawa przewidziano nawet do kilkudziesięciu mln złotych. Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1075213,klauzule-niedozwolone-ochrona-danych-osobowych.html20 mln euro maksymalnej kary będzie grozić za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

przeczytaj
1 rok temu

GIODO krytycznie o projekcie przepisów o ochronie danych osobowych

Przedstawione na środowej Komisji Sejmowej przepisy projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych #RODO wzbudziły wątpliwości GIODO co do niezależności organu ochrony danych.
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/giodo-krytycznie-o-projekcie-przepisow-o-ochronie-danych-osobowych

articleImage: GIODO krytycznie o projekcie przepisów o ochronie danych osobowych

przeczytaj
1 rok temu

Pod presją KE Google wprowadza zmiany

Pod groźbą dotkliwych kar finansowych Google zdecydował się na porzucenie praktyk ograniczających konkurencję i wprowadzenie zmian dotyczących swojej porównywarki cenowej. Ten ruch to odpowiedź na zobowiązanie spółki wobec Komisji Europejskiej do zaprzestania praktyk niezgodnych z prawem, mimo iż firma odwołała się od tej decyzji do Trybunału Sprawiedliwości UE.
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/pod-presja-ke-google-wprowadza-zmianyarticleImage: Pod presją KE Google wprowadza zmiany

przeczytaj
1 rok temu

Kary dla urzędów, szpitali, uczelni – Paweł Litwiński o ochronie danych osobowych w podmiotach publicznych

Jedną z kwestii budzących największe zainteresowanie w kontekście #RODO są kary finansowe za naruszenie przepisów, które określone zostały kwotowo lub procentowo w zależności od obrotów. Kary będą mogły być nakładane zarówno na podmioty prywatne i publiczne. Jakie zasady będą miały zastosowanie co do karania jednostek publicznych? O tym dziś w Rzeczpospolita pisze Paweł Litwiński członek Rady ds. Cyfryzacji w Ministerstwo Cyfryzacji.
http://www.rp.pl/Opinie/309299975-Kary-dla-urzedow-szpitali-uczelni—Pawel-Litwinski-o-ochronie-danych-osobowych-w-podmiotach-publicznych.html#ap-1

przeczytaj
1 rok temu

Poszkodowani zmową mogą iść do sądu

Uczestnicy kartelu odpowiadają solidarnie za wyrządzoną szkodę ale z solidarnej odpowiedzialności zwolnione są co do zasady małe i średnie firmy. Roszczenia odszkodowawcze mogą podnosić wszyscy, którzy ponieśli szkodę w wyniku zmowy, ale wykazanie wysokości szkody może być wyzwaniem. Możliwości wynikające z nowej ustawy o roszczeniach przedstawia dziś Puls Biznesu.
https://www.pb.pl/poszkodowani-zmowa-moga-isc-do-sadu-872367
O możliwościach, jakie daje nam ustawa możemy czytać również w artykule mec. Łukasz Doktór, który stara się odpowiedzieć na pytanie, czy ustawa rzeczywiście otwiera nowe perspektywy przed przedsiębiorcami.
https://lnkd.in/gPu_w9D

przeczytaj
1 rok temu

Kamery w zakładzie pracy nie będą mogły kontrolować pracowników

Projekt przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych #GDPR zawiera liczne przepisy sektorowe, w tym dotyczące prawa pracy. Monitoring nie będzie już mógł być wykorzystywany do nadzorowania, czy pracownik właściwie wykonuje swoje obowiązki. Kwestie przybliża Rzeczpospolita.
http://www.rp.pl/Kadry/309249946-Kamery-w-zakladzie-pracy-nie-beda-mogly-kontrolowac-pracownikow.html#ap-1

przeczytaj
1 rok temu

Piraci mają zniknąć z Chomikuj.pl

Serwis do przechowywania plików Chomikuj.pl ma nie tylko monitorować sieć i likwidować nielegalne kopie filmów, ale również kasować konta użytkowników, którzy je zamieścili.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1072218,chomikuj-pl-piraci-Kasowanie kont użytkowników naruszających prawa do innych utworów będzie więc zależeć od decyzji Chomikuj.pl i odbywać się na podstawie regulaminu, który przewiduje taką sankcję.

przeczytaj
1 rok temu

VAT: płatność podzielona, płynność pogorszona

Płatnicy VAT będą się rozliczali przez podwójne konta. Jedno z nich będzie służyło do rozliczeń z fiskusem. Taki system ma zapobiegać wyłudzeniom podatku. Zmiana ma obowiązywać od kwietnia przyszłego roku.

http://www.rp.pl/VAT/309209958-VAT-platnosc-podzielona-plynnosc-pogorszona.html?template=restricted

przeczytaj
1 rok temu

Kawecki: Prywatność szybciej chroniona. To ważniejsze dla Polaków niż wysokość kar

„Wbrew pozorom szybkość jest ważniejsza dla Polaków niż wysokość kar nakładanych za naruszenia” – mówi dr Maciej Kawecki w dzisiejszym wywiadzie dla Dziennik Gazeta Prawna nt. projektu przepisów dostosowujących polskie prawo do #RODO.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1071634,kawecki-ochrona-danych-osobowych.htmlZgodnie z przekazanym właśnie do konsultacji projektem nowych przepisów prezes UODO będzie miał zachowaną niezależność dużo większą, niż wymaga tego unijne rozporządzenie.

przeczytaj
1 rok temu

GIODO: dane w rejestrze PESEL muszą być lepiej chronione

Kontrola #GIODO wykazała, że Ministerstwo Cyfryzacji – jako administrator danych przetwarzanych w rejestrze #PESEL – naruszył przepisy o ochronie danych osobowych. #daneosobowe

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/giodo-dane-w-rejestrze-pesel-musza-byc-lepiej-chronione

articleImage: GIODO: dane w rejestrze PESEL muszą być lepiej chronione

przeczytaj
1 rok temu

UOKiK bardzo łagodny dla firm

W pierwszej połowie roku #UOKiK nałożył tylko 2,8 mln zł łącznych kar, na 23 przedsiębiorców za naruszanie interesów konsumentów, nadużywanie pozycji dominującej lub zawieranie zakazanych porozumień. O realizacji, przyjętej pod koniec ubiegłego roku, strategii metod twardych pisze dziś Puls Biznesu.

https://www.pb.pl/uokik-bardzo-lagodny-dla-firm-870972

przeczytaj
1 rok temu

KE chce zablokować gigantyczne przejęcie w branży rolno-chemicznej

Planowane przejęcie Monsanto przez Bayer budzi wątpliwości Komisji Europejskiej. Zgodę na tę transakcję muszą wydać również organy antymonopolowe USA. Zapowiada się jedna z największych fuzji na globalnym rynku chemii.

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/ke-chce-zablokowac-gigantyczne-przejecie-w-branzy-rolno-chemicznej

przeczytaj
1 rok temu

Nowy e-rejestr ma ułatwić restrukturyzację firm

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Ma on zinformatyzować postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne firm. Według założeń rejestr powinien funkcjonować już od 26 czerwca 2018 r. O szczegółach Rzeczpospolita. #restrukturyzacja#upadłość #praworestrukturyzacyjne

http://www.rp.pl/Firma/309089974-Nowy-e-rejestr-ma-ulatwic-restrukturyzacje-firm.html

przeczytaj
1 rok temu

Rusza kampania społeczna „Potencjalnie nieBezpieczni” adresowana do przedsiębiorców

„Potencjalnie nieBezpieczni” to nowa odsłona kampanii informacyjno-edukacyjnej dla przedsiębiorców nt. przygotowań do #RODO. Patronatem honorowym inicjatywę objęło Ministerstwo Cyfryzacji, a za kampanię odpowiada Fundacja Wiedza to Bezpieczeństwo. O głównych jej założeniach opowiada Marcin Zadrożny, rzecznik fundacji.

przeczytaj