1 grudnia weszły w życie ostatnie zmiany przewidziane ustawą z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Mają one na celu zwiększenie skuteczności ściągania należności od dłużników alimentacyjnych m. in. poprzez zaostrzenie istniejących i dodanie nowych sankcji finansowych dla pracodawców za zatrudnianie „na czarno” oraz za zaniżanie oficjalnego wynagrodzenia.

Prawnicy DJP przygotowali obszerny raport prawny „Dłużnik alimentacyjny w firmie. Nowe obowiązki, wyższe kary”, który ukazał się jako dodatek do Rzeczpospolitej dla prenumeratorów. Raport stanowi praktyczny przewodnik dla pracodawców.

Agata Durczyńska, Bartosz Góźdź, Jarosław Jerszyński oraz Wanda Wróblewska omawiają w nim zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, jak powinna przebiegać współpraca pomiędzy pracodawcą a organem egzekucyjnym oraz jakie kary czekają na pracodawców, którzy ukrywają dochody dłużnika alimentacyjnego lub zatrudniają go „na czarno”.