Przedstawiamy najnowszą publikację autorstwa prawników DJP, która ukazała się w międzynarodowej serii wydawniczej Global Legal Insights 2020. Łukasz Doktór, Adriana Palczewska oraz Maciej Rzepka przedstawiają syntetyczny obraz kluczowych aspektów postępowania cywilnego w Polsce.  Poruszają kwestie alternatywnego rozwiązywania sporów (arbitraż i mediacja) oraz przyglądają się zagadnieniu efektywności systemu sądowego w Polsce.