13 października rusza Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Istniejące spółki będą miały pół roku aby ujawnić informacje o rzeczywistych beneficjentach czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem. Spółki, które będą musiały dokonać zgłoszenia do rejestru to: spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne poza spółkami publicznymi, a także (od marca przyszłego roku) – proste spółki akcyjne. Rejestr będzie jawny. Za niedopełnienie obowiązku wskazania beneficjentów rzeczywistych będzie groziła kara nawet do 1 mln złotych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej