Przedstawiamy najnowszą publikację autorstwa prawników DJP, która ukazała się w międzynarodowej serii wydawniczej Global Legal Insights 2021. Łukasz DoktórAdriana Palczewska oraz Maciej Rzepka przedstawiają kluczowe aspekty postępowania cywilnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem  skargi kasacyjnej, tajemnicy adwokackiej, kosztów postępowań czy  wpływie spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią Covid-19 na finansowanie sporów w Polsce. W publikacji przyglądają  się również zagadnieniom pozwów zbiorowych, zabezpieczeniu powództw, egzekucji orzeczeń, arbitrażu międzynarodowego, mediacji i postępowań regulacyjnych.