Polecamy materiał informacyjny DJP na temat zmian w przepisach dotyczących rozporządzania akcjami w związku z dematerializacją akcji spółek niepublicznych.