W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej Łukasz Doktór analizuje najczęściej spotykane w umowach dystrybucyjnych klauzule naruszające przepisy o ochronie konkurencji.

Jak się ustrzec błędów zawieranych w porozumieniach dystrybucyjnych