Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracach nad scenariuszem filmowym

W związku z coraz bardziej powszechnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence – AI)  w wielu sferach życia codziennego trudno nie zauważyć jej znaczącego wpływu na branżę artystyczną. W tym artykule postaram się zarysować główne problemy wynikające z użycia AI w pracach literackich – na przykładzie procesu tworzenia scenariusza filmowego.