Private enforcement – cóż to takiego?

Termin „private enforcement” to poręczny, angielski skrót odnoszący się do dochodzenia na drodze prywatnoskargowej roszczeń wynikających z naruszenia prawa antymonopolowego (obok i niezależnie od sankcji nakładanych przez organy administracyjne odpowiedzialne za egzekwowanie reguł konkurencji –Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisję Europejską).