6 września 2019 r. została podpisana ustawa Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca obowiązkową dematerializację akcji spółek prywatnych oraz pełną dematerializację akcji spółek publicznych. Przepisy wejdą w życie od stycznia 2021 roku i wtedy też papierowe akcje imienne oraz na okaziciela przyjmą formę zapisu cyfrowego. O planowanych zmianach w artykule „Nie tylko obligacje – szykuje się powszechna dematerializacja akcji” pisała nasza aplikantka Katarzyna Jaworska. Już niebawem przedstawimy kolejne opracowanie, dotyczące kwestii tego jak dematerializacja zmieni rynek obrotu akcjami oraz w jaki sposób spółki oraz ich akcjonariusze powinni się do niej przygotować.

Nie tylko obligacje – szykuje się powszechna dematerializacja akcji