W dniu wczorajszym weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, dzięki której w umowie spółki będzie można zawrzeć zapis o dopuszczeniu możliwości uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników na odległość – za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 2341). W szczególności mowa tu o transmisji obrad w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, a także osobistym wykonywaniu prawa głosu podczas zgromadzenia wspólników. Więcej w dzisiejszym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna.