Zachęcamy do lektury najnowszej publikacji autorstwa prawników DJP, która ukazała się w międzynarodowej serii wydawniczej Global Legal Insights 2019.

Łukasz Doktór, Adriana Palczewska oraz Maciej Rzepka przedstawiają syntetyczny obraz kluczowych aspektów postępowania cywilnego w Polsce.  Poruszają również kwestie alternatywnego rozwiązywania sporów (arbitraż i mediacja) oraz przyglądają się procesom usprawnienia i elektronizacji postępowań sądowych.

Publikacja w pdf: