Dane dostępne w rejestrach takich jak KRS czy CEiDG nie podlegają prawu do bycia zapomnianym. Firmy czy organizacje pozarządowe nie muszą pytać o zgodę na przetwarzanie danych  w nich zawartych. Więcej  w dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej

Rejestry publiczne, takie jak Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, są dostępne dla każdego i każdy może w nich sprawdzić, kto jest prezesem danej spółki czy fundacji albo pod jakim adresem prowadzi działalność.