The Right to be forgotten is not applicable to data available in public registers such as National Court Register (KRS) or Central Registration and Information on Business (CEIDG). Enterprises and non-governmental organisations don’t have to ask for a consent to process such data.  For more details please see today’s issue of Dziennik Gazeta Prawna.Rejestry publiczne, takie jak Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, są dostępne dla każdego i każdy może w nich sprawdzić, kto jest prezesem danej spółki czy fundacji albo pod jakim adresem prowadzi działalność.