Grudzień 2015 r. – zawarcie umowy sprzedaży 100% akcji spółki Finder S.A., wiodącego dostawcy usług telematycznych na rynku polskim, na rzecz TomTom Telematics B.V. Kancelaria DJP (zespół prawników kierowany przez adw. Łukasza Doktóra) pełniła funkcję wiodącego doradcy prawnego w procesie sprzedaży.