Kwiecień 2014 r. – zawarcie umowy nabycia 100% udziałów w spółce Gamrat Wykładziny Sp. z o.o., jednego z głównych producentów wykładzin podłogowych w Polsce przez podmiot z grupy Tarkett, jednego ze światowych liderów w tej branży. Kancelaria DJP (zespół prawników kierowany przez adw. Łukasza Doktóra) doradzała kupującemu w przedmiotowej transakcji.