Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Projektowane przepisy mają na celu wzmocnienie pozycji instytucjonalnej Prezesa UOKiK, zapewnienie dostępu UOKiK do informacji stanowiących tajemnicę bankową lub skarbową jak również możliwości wymiany informacji pomiędzy Prezesem UOKiK a KNF. Oprócz tego nowelizacja ma również uwzględnić w kompetencjach Prezesa UOKiK stosowanie unijnego rozporządzenia (2018/302) o zakazie geoblokowania i innych form nieuzasadnionej dyskryminacji kupujących ze względu na miejsce zamieszkania. Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej