Trybunał Sprawiedliwości UE uchylił karę nałożoną na Intel za nadużywanie pozycji dominującej na rynku procesorów. Głównym powodem uchylenia kary było zaniechanie zbadania przez Sąd UE zarzutów Intel dotyczących zastosowanego przez Komisję testu równie efektywnego konkurenta. Sprawę opisuje dziś Rzeczpospolita#PrawoKonkurencji #competitionlaw

http://www.rp.pl/Firma/309069945-Trybunal-Sprawiedliwosci-UE-miliardowa-kara-dla-Intela-uchylona.html#ap-1