Zakończyły się prace nad ustawą o zbiorowym  zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Organizacje zbiorowego zarządzania utworami będą miały ograniczoną swobodę w gospodarowaniu pobieranymi honorariami autorskimi a kwestie dystrybucji środków pomiędzy twórców będą bardziej uregulowane. Więcej w Rzeczpospolitej