Obowiązująca unijna dyrektywa w sprawie prywatności w sieci ogranicza się wyłącznie do tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych. Jednak nowe przepisy mają rozszerzyć kategorię o wszelkich dostawców usług łączności online. #eprywatnosc #ochronadanychosobowych

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/rodo-to-takze-zmiany-w-przepisach-dotyczacych-e-prywatnosci

articleImage: RODO to także zmiany w przepisach dotyczących e-prywatności