Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO) poinformował, że przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 250 osób nie będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania  w ramach RODO, w przypadku jeśli przetwarzanie  będzie powodowało ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, nie będzie miało charakteru sporadycznego lub będzie obejmować szczególne kategorie danych osobowych, lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. #rodo #ochronadanychosobowych. Więcej w dzisiejszej Rzeczpospolitej