W  ramach nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych planowanej na 2019 rok przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, trwają prace nad powstaniem prostej spółki akcyjnej. Związek Banków Polskich uważa, że projekt co prawda upraszcza przepisy i jest korzystny dla akcjonariuszy takiej spółki, jednak nie chroni wystarczająco jej potencjalnych wierzycieli i partnerów biznesowych. Więcej na temat w Gazecie Prawnej