Administratorzy danych mogą oczekiwać od dostawców oprogramowania, żeby ich produkty spełniały wymagania #RODO. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem dot. ochrony danych osobowych powierzenie danych powinno być regulowane umową bądź innym dokumentem prawnym. Więcej na ten temat pisze dzisiejszy Puls Biznesu.
https://www.pb.pl/procesor-odpowie-za-dane-873223Image result for logo puls biznesu