Czy nowa ustawa o dochodzeniu roszczeń za naruszenie prawa konkurencji rzeczywiście otwiera przed przedsiębiorcami nowe perspektywy? Zachęcamy do lektury najnowszego artykułu autorstwa Łukasz Doktór !

https://www.linkedin.com/pulse/private-enforcement-ustawa-jest-prze%C5%82omu-raczej-nie-%C5%82ukasz-dokt%C3%B3r?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BpwnQEcQrL60z3RYyKLJXjw%3D%3D