Własność intelektualna

  • kompleksowa obsługa w zakresie szeroko rozumianej problematyki własności intelektualnej oraz zagadnień prawnych związanych z nowoczesnymi technologiami
  • prawo autorskie
  • prawo własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych
  • czyny nieuczciwej konkurencji
  • ochrona dóbr osobistych
  • ochrona wizerunku