Upadłość i restrukturyzacja

  • analiza stanu przedsiębiorstw pod kątem spełnienia kryteriów upadłości lub przesłanek restrukturyzacji
  • szerokie doświadczenie w zakresie reprezentacji wierzycieli, w tym instytucji finansowych, w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  • skuteczna reprezentacja klientów w sporach z syndykami masy upadłości