Spory

  •  skuteczne reprezentowanie klientów w sporach sądowych i arbitrażowych w sprawach gospodarczych
  • unikalne doświadczenie m. in. w sporach dotyczących instrumentów pochodnych, prawa ochrony konkurencji, własności intelektualnej, pracowniczych oraz skarg pauliańskich
  • efektywne wsparcie przy negocjowaniu i przygotowywaniu ugód sądowych oraz pozasądowych