Sieci handlowe | DJP, Doktór Jerszyński Pietras

Sieci handlowe

  • doradztwo na rynku sieci sprzedawców detalicznych w zakresie różnego rodzaju umów handlowych
  • tworzenie kontraktowych podstaw funkcjonowania sieci handlowych (umowy agencyjne, franczyzowe i inne)
  • tworzenie i negocjowanie umów z dostawcami towarów do sieci handlowych
  • tworzenie ogólnych warunków umów i regulaminów sprzedaży towarów oraz usług w sieciach handlowych
  • doradztwo w zakresie prawa konsumenckiego oraz ochrony danych osobowych konsumentów
  • tworzenie oraz negocjacje umów serwisu oraz utrzymania infrastruktury sklepowej, w tym systemów informatycznych sklepów