Umowy w obrocie gospodarczym

  • tworzenie i negocjowanie umów handlowych dla przedsiębiorstw z różnych sektorów rynku w tym usług finansowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych, telematycznych, energetycznych, turystycznych, informatycznych, wydawców mediów i innych
  • tworzenie kontraktowych podstaw funkcjonowania sieci handlowych (umowy agencyjne, franczyzowe i inne)
  • tworzenie standardowych wzorców umownych, w tym tworzenie ogólnych warunków umów i regulaminów sprzedaży towarów oraz usług w sieciach handlowych
  • umowy z dostawcami towarów do sieci handlowych
  • umowy dotyczące systemów informatycznych, w tym oprogramowania, aplikacji mobilnych, sieci informatycznych, serwisów internetowych, zarządzania danymi itp.
  • umowy dotyczące utworów artystycznych i innych utworów prawa autorskiego, praw wykonawców, znaków towarowych oraz innych elementów własności przemysłowej
  • umowy dotyczące tworzenia, nabywania oraz utrzymania systemów służących do świadczenia usług płatniczych oraz inne umowy zawierane przez przedsiębiorstwa z sektora e-commerce