Sprawy korporacyjne i obsługa spółek

  • kompleksowa obsługa w zakresie tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw
  • tworzenie i weryfikacja zasad ładu korporacyjnego
  • obsługa zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy oraz bieżących spraw dotyczących funkcjonowania zarządów i rad nadzorczych
  • bogate doświadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu umów wspólników/akcjonariuszy oraz umów inwestycyjnych
  • restrukturyzacje grup kapitałowych
  • reprezentacja w sporach sądowych pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami oraz w relacjach pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami a spółką