Ochrona konkurencji | DJP, Doktór Jerszyński Pietras

Ochrona konkurencji

  • weryfikacja umów lub praktyk rynkowych pod kątem zgodności z przepisami prawa ochrony konkurencji
  • reprezentacja klientów w postępowaniu przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach dotyczących porozumień antykonkurencyjnych, oraz nadużywania pozycji dominującej, jak również w postępowaniach sądowych dotyczących decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • przygotowywanie zgłoszeń zamiaru dokonania koncentracji i reprezentacja klientów w postępowaniach dotyczących zgody na dokonanie koncentracji
  • spory prywatnoprawne dotyczące naruszeń prawa ochrony konkurencji (private enforcement)