Praca i zatrudnienie

  • rozległe doświadczenie w rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z zatrudnieniem
  • restrukturyzacja oraz przejęcia zakładów pracy
  • negocjowanie i zawieranie umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich z kadrą zarządzającą
  • tworzenie wewnętrznych regulaminów związanych z zatrudnieniem
  • konstruowanie i opiniowanie programów opcji menadżerskich
  • rozwiązywanie umów o pracę
  • zwolnienia grupowe
  • skuteczna reprezentacja w sporach pracowniczych