Instrumenty finansowe i bankowość | DJP, Doktór Jerszyński Pietras

Instrumenty finansowe i bankowość

  • finansowe instrumenty terminowe i pochodne (w tym spory na tle umów dotyczących takich instrumentów)
  • umowy w obrocie bankowym
  • doradztwo dotyczące prawnych aspektów produktów bankowych
  • outsourcing bankowy, tajemnica bankowa
  • doradztwo dotyczące usług płatniczych