E-commerce | DJP, Doktór Jerszyński Pietras

E-commerce

  • umowy dotyczące nabywania oraz usług utrzymania platform służących dystrybucji cyfrowej książek, audiobooków, gier, mediów elektronicznych oraz różnego rodzaju usług online (B2B i B2C)
  • umowy dotyczące systemów i aplikacji sklepowych
  • umowy dotyczące aplikacji na platformy mobilne
  • umowy dotyczące platform informatycznych służących do świadczenia usług on-line
  • umowy dotyczące tworzenia, nabywania oraz utrzymania systemów służących do świadczenia usług płatniczych