Uczestnicy kartelu odpowiadają solidarnie za wyrządzoną szkodę ale z solidarnej odpowiedzialności zwolnione są co do zasady małe i średnie firmy. Roszczenia odszkodowawcze mogą podnosić wszyscy, którzy ponieśli szkodę w wyniku zmowy, ale wykazanie wysokości szkody może być wyzwaniem. Możliwości wynikające z nowej ustawy o roszczeniach przedstawia dziś Puls Biznesu.
https://www.pb.pl/poszkodowani-zmowa-moga-isc-do-sadu-872367
O możliwościach, jakie daje nam ustawa możemy czytać również w artykule mec. Łukasz Doktór, który stara się odpowiedzieć na pytanie, czy ustawa rzeczywiście otwiera nowe perspektywy przed przedsiębiorcami.
https://lnkd.in/gPu_w9D