Sąd najwyższy uznał, że zaistnienie przesłanki do rozwiązania spółki z o.o., w tym prawomocnego wyroku sądu, nie oznacza automatycznie jej rozwiązania — stanowi o tym dopiero zakończony proces likwidacji i wykreślenie spółki z KRS. Więcej w Pulsie Biznesu.