Pomimo wzrostu PKB sukcesywnie rośnie liczba postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Wpływ na to mają dynamicznie rosnące koszty oraz nowe instrumenty wprowadzone przez prawo restrukturyzacyjne w 2016 roku. #upadłość #restrukturyzacja  Więcej w Rzeczpospolitej