Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy kończy prace nad dwoma projektami nowych kodeksów: indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Oficjalnie prace zakończą się 14 marca. „Rzeczpospolita” omawia szczegóły kontrowersyjnych zmian dotyczących zmiany traktowania osób samozatrudnionych. #prawopracy

http://www.rp.pl/Kadry/303049919-Nowy-kodeks-pracy-etat-zamiast-umowy-cywilnoprawnej.html