Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Ma on zinformatyzować postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne firm. Według założeń rejestr powinien funkcjonować już od 26 czerwca 2018 r. O szczegółach Rzeczpospolita. #restrukturyzacja#upadłość #praworestrukturyzacyjne

http://www.rp.pl/Firma/309089974-Nowy-e-rejestr-ma-ulatwic-restrukturyzacje-firm.html