Rząd kończy prace nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Elektronizacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych ma w ułatwić ich przebieg oraz obniżyć koszty. W Pulsie Biznesu przeczytamy, że w systemie mają znaleźć podmioty wobec których  ogłoszono upadłość, dopiero zagrożonych niewypłacalnością oraz takich, wobec których prowadzono bezskuteczną egzekucję. #wierzytelność #upadłość #restrukturyzacja #krajowyrejestrzadłużonych

https://www.pb.pl/narzedzie-dla-wierzycieli-929204