Pierwsze informacje na temat trwających prac nad nowelizacją procedury cywilnej. Jedną ze zmian ma być powrót odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Więcej na Rzeczpospolita #lawreform #litigation

http://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/308099961-Lukasz-Piebiak-o-planach-reformy-Kodeksu-postepowania-cywilnego.html#ap-1