Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy PSD2. Na bazie rozporządzenia banki będą musiały udostępnić podmiotom trzecim interfejs do prowadzonych przez siebie rachunków. O szczegółach czytamy w portalu cashless.pl.#rozporzadzenie #dyrektywa #psd2

https://www.cashless.pl/wiadomosci/prawo/3435-kolejny-krok-do-psd-ii-komisja-europejska-opublikowala-projekt-waznego-rozporzadzenia