Każdy ma prawo domagać się od firmy telemarketingowej wykreślenia swoich danych osobowych z bazy. Jednak nie wszystkie przedsiębiorstwa się do tego stosują. Dzisiejsza Rzeczpospolita o podstawach prawnych dla klientów chcących uniknąć uciążliwych telefonów z ofertami.
#prywatność #ochronadanychosobowych

http://www.rp.pl/Konsumenci/308299920-Jak-bronic-sie-przed-telemarketingiem.html#ap-1