In accordance with the EU Personal Data Protection Regulation (#RODO), each person has the right to request from the data controller to transfer, free of charge – also via e-mail – the copy of data that pertains to him or her. Gazeta Prawna writes about the potential impact of this provision on administrative proceedings.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1107641,obowiazki-urzednikow-rodo-ochrona-danych.html

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) każda osoba ma prawo zażądać od administratora danych nieodpłatnego przekazania – także za pośrednictwem poczty – kopii danych, które jej dotyczą.