W dzisiejszym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna, w dodatku Firma i Prawo ukazał się artykuł na autorstwa Łukasz Doktór i Katarzyna Lewińska na temat rozszerzenia uprawnień rad nadzorczych w związku z ostatnią nowelizacją k.s.h.  Zmiana ta ma w założeniu wzmocnić pozycję rad nadzorczych i zapewnić bardziej aktywny nadzór nad bieżącą działalnością spółek. #DJP #DziennikGazetaPrawna #DGP #KSH #nowelizacja #prawospółek #radanadzorcza