“In spite of appearances, Poles care more about swiftness of protection than amount of penalty for the violation” says dr Maciej Kawecki in today’s inerview for Dziennik Gazeta Prawna about project of provisions adapting Polish law to upcoming #RODO

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1071634,kawecki-ochrona-danych-osobowych.htmlZgodnie z przekazanym właśnie do konsultacji projektem nowych przepisów prezes UODO będzie miał zachowaną niezależność dużo większą, niż wymaga tego unijne rozporządzenie.