We recommend the new article by Gracjan Pietras in iMagazine
Bitcoin jak zacząć?