Kwestie monitoringu wizyjnego w miejscu pracy zostaną uregulowane w ramach uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Zmiany mają celu dostosowanie polskich przepisów do unijnego rozporządzenia #RODO. Więcej na temat zasad stosowania kamer w miejscu pracy oraz planowanych dalszych zmianach w kodeksie pracy pisze Rzeczpospolita