Resort sprawiedliwości planuje wprowadzenie ustawy o KRS, w której ma wprowadzić zapis o dostępie do akt postępowania upadłościowego przez Internet. Prowadzenie elektronicznych akt ma za zadanie ograniczyć czynności sądu i sekretariatu związanych z wydawaniem odpisów z akt.

http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/dostep-do-akt-postepowania-upadlosciowego-rowniez-przez-internet

articleImage: Dostęp do akt postępowania upadłościowego również przez internet