Poszkodowany wyciekiem danych będzie miał prawo do odszkodowania w związku ze szkodą wynikłą z naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Pozytywne aspekty wprowadzenia #RODO dla konsumentów komentuje radca prawny Maciej Gawroński.

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/cztery-zalety-nowego-unijnego-rozporzadzenia-o-ochronie-danych

articleImage: Cztery zalety nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych